Logo Logo

Добредојдовте на страницата на Единство

АД Единство е позната фирма на домашниот и странскиот пазар за производство на наменски програм како униформи за полиција, војска, програм за железници, пошти, банки како и школски програм. Се произведуваат машки и женски панталони и сако.

9001:2008
Goreteks

Политика за квалитет

- Да негуваме и развиваме партнерски односи со добавувачите,
- Да се реализираат решенијата кои во целост ги подмируваат барањата и потребите на корисниците;
- Да вработуваме стручен и амбициозен персонал кој ќе има можност и обврски постојано да се развива и усовршува;
- Да ја одржуваме и подобруваме инфраструктурата и околината за пријатна работа;
- Да обезбедиме сигурна и здрава работна околина и да ги преземеме сите ефективни мерки за да се спречи наставување на потенцијални несреки и повреди;
- Ќе се гарантира сигурност на вработените и заштита од дискриминација, вознемирување и заплашување, односно истите ќе бидат достоинствено третирани;
- Прифаќање синдикално организирање и приклучување на организациите за заштита на правата на работниците;
- Почитување на националните законски одредби;
- Да се применува и подобрува ефикасноста на ситемот за управување со квалитет, втемелен на барањата на меѓународните норми ИСО 9001: 2015 и да се тежнее кон надминување на висината на тие барања;

Јазик / Language
Известувања

Известувањата за собранието на акционери може да ги погледнете овде...

Контакт информации

КОНФЕКЦИЈА И ТРИКОТАЖА
А.Д. ЕДИНСТВО СТРУМИЦА


Гоце Делчев бр. 62

Email: contact@edinstvosr.com

Facebook

Тел: (034) 321-402
Тел: (034) 321-517
Факс: (034) 344-712


Погледајте го Единство на поголема мапа